Spokojní klienti už od roku 1994

Ako najdlhšie pôsobiaci subjekt v SR pre oblasť systémov kvality, poskytujeme služby v oblasti školení a poradenstva všetkých systémov manažérstva a technických kontrol (riešenie reklamácií, nezávislé kontroly, inžiniering, problémy s dodávateľmi a kvalitou dodávok).

ISO 9001:2008

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.

EN ISO 22000:2005

Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca.

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva.


S mojimi spolupracovníkmi Vám vieme efektívne a účinne pomôcť pri realizácii systémov manažérstva, zlepšovaní procesov, optimalizácii procesov a organizačných štruktúr, pri dosahovaní lepších výsledkov ako Vaša konkurencia.

OHSAS 18001:2007

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

AQAP

Požiadavky NATO na zabezpečovanie kvality pre návrh, vývoj a výrobu.